Eset internet security

  • دارای قابلیت آنتی دزد برای لپ تاپ ها Anti-Theft
  •  امنیت بالاتر در شبکه های اجتماعی Facebook و Twitter
  • حفاظت از سرقت هویت Anti-Phishing
  •   حفاظت از فرزندان در فضای آنلاین
  • استفاده کردن از قدرت کامل سیستم